Аббітуріенту

Освітня програма «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

На ринку праці потрібні розумні і здатні оригінально мислити фахівці, які повинні вміти враховувати всі особливості взаємодії людини і машини, програми й апаратури, електроніки і механіки

Що будете вивчати...

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – це підготовка з проектування і застосування мікропроцесорних засобів та їх програмування, організації роботи персональних ЕОМ, автоматизованих систем керування та обробки інформації, а також систем гідро-, пневмо- й електро-приводів; набуття вмінь і навичок роботи з комп’ю-теризованими системами, адміністрування комп'ютер-них мереж.

Які знання отримаєте?

Основні професійні навички з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

 

 •  моделювання, розробка та технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв;
 •  проектування систем автоматичного управління із застосуванням сучасних засобів автоматизації;
 •  моделювання технологічних процесів і об'єктів, систем управління і електронних схем;
 •  ідентифікація параметрів і настройка електричних, пневматичних і гідравлічних приводів;
 •  модернізація застарілих систем ЧПК;
 •  розробка та обслуговування систем для об’єктів промислової та малої автоматизації.

Знання, отримані за фахом, допоможуть вирішувати задачі в областях інформаційного сервісу, медицині, економіці, промисловості, побутовій техніці, сільського господарства тощо.

 

Освітня програма «МЕДИЧНІ СИСТЕМИ, ПРИЛАДИ ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА»

 

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Сучасне життя немислимо без комп'ютерів і мікропроцесорної техніки. Системами на їх основі оснащуються практично всі пристрої, апарати, машини і комплекси, в тому числі в медичній та біотехнічній сфері.

Що будете вивчати...

«Медичні системи, прилади та мікросхемо-техніка» – це підготовка у сфері медичної і біометричної техніки та технологій, набуття вмінь і навичок експлуатації та проектування сучасного обладнання, приладів, систем і комплексів медичного та біотехнічного призначення.

Які знання отримаєте?

Основні професійні навички з медичних систем, приладів та мікросхемотехніки:

 

 • моделювання, розробка та технічне обслуговування сучасного обладнання та приладів медичного та біотехнічного призначення;
 • проектування пристроїв, приладів, систем і комплексів медичного та біотехнічного призначення з урахуванням заданих вимог;
 • розробка автоматизованих систем обробки медичної та біотехнічної інформації.

 

Освітня програма «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

 

СКомп'ютерна інженерія або інженерія комп'ютерних систем об'єднує інформатику та комп'ютерні технології і зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але й на їх інтеграції.

Що будете вивчати...

«Комп'ютерна інженерія» – це створення програмного забезпечення для мікроконтролерів вбудованих систем, розробка програмного забезпечення та операційних систем, комп’ютерних мереж, створення автоматичних та робототехнічних комплексів, використання цифрових систем для керування процесами та системами і контролю за ними. Робота в IT-індустрії передбачає: створення і використання: програмних і комп’ютерних систем та мереж, їх програмне забезпечення і бази даних; розробка багатоядерних мікропроцесорних пристроїв, бездротових та мобільних систем; мережних комунікацій; знання електроніки, програмного забезпечення та їх інтеграція в комп'ютерних системах

Які знання отримаєте?

 

Основні професійні навички з комп’ютерної інженерії:

 

 •  розробка прикладних програм;
 •  розробка програмного забезпечення пристроїв програмного управління;
 •  обслуговування комп'ютерів і локальних обчислювальних мереж;
 •  адміністрування комп'ютерних систем та мереж;
 •  проектування та дослідження комп’ютерних систем та мереж.

 

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Основні дати вступної компанії за спеціальностями 151 та 123

 

 •  прийом заяви в паперовому вигляді: 10 - 22 липня 2019 р.;
 •  проведення фахового вступного випробування: 23 - 30 липня 2019 р.;
 •  дата зарахування на бюджет: 7 серпня 2019 р.;
 •  дата зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб: 20 серпня 2019 р.

 

Перелік документів для зарахування

 

 •  копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);
 •  військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;
 •  документу державного зразку про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього (копія і оригінал);
 •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4.

 

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Найменування освітньої програми Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО)
обов'язкові (О) за вибором (В)
Українська мова та література Математика Біологія Фізика Іноземна мова Історія України Математика
Комп’ютерні системи та мережі O O   B B    
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології O O   B B    
Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка Н O   O     B B

УВАГА:

 

 • реєстрація на ЗНО: 5 лютого - 25 березня 2019р.;
 • прийом заяв від абітурієнтів в електронному вигляді: 10 - 22 липня 2019 р.;
 • вступ без ЗНО для абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних територій (ОЦ «Донбас-Україна»).

 

Перелік документів для зарахування

 

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;
 • атестат державного зразку про повну загальну середню освіту та додаток до нього (копія і оригінал);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (копії і оригінали)
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4

Цікаво дізнатися ще більше?