Освітня програма «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

На ринку праці потрібні розумні і здатні оригінально мислити фахівці, які повинні вміти враховувати всі особливості взаємодії людини і машини, програми й апаратури, електроніки і механіки

Що будете вивчати...

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – це підготовка з проектування і застосування мікропроцесорних засобів та їх програмування, організації роботи персональних ЕОМ, автоматизованих систем керування та обробки інформації, а також систем гідро-, пневмо- й електро-приводів; набуття вмінь і навичок роботи з комп’ю-теризованими системами, адміністрування комп'ютер-них мереж.

Які знання отримаєте?

Основні професійні навички з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

  • • моделювання, розробка та технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв;
  • • проектування систем автоматичного управління із застосуванням сучасних засобів автоматизації;
  • • моделювання технологічних процесів і об'єктів, систем управління і електронних схем;
  • • ідентифікація параметрів і настройка електричних, пневматичних і гідравлічних приводів;
  • • модернізація застарілих систем ЧПК;
  • • розробка та обслуговування систем для об’єктів промислової та малої автоматизації.

Знання, отримані за фахом, допоможуть вирішувати задачі в областях інформаційного сервісу, медицині, економіці, промисловості, побутовій техніці, сільського господарства тощо.